Related image

تو منو به بند کشیدی ، توی زندونی که نسیت

عاشقت میشم دوباره 

عاشق اونی که نیست

غرق میشم تو سیاهه موج موهایی که نیست 

دور تو میگردم اینجا ، دور میدونی که نیست

تو یه روزی برمیگردی ، از خیابونی که نیست

عاشقم میشی دوباره

عاشق اونی که نیست ..

“چنان تنهایی وحشتناکی احساس می‌کردم که خیال خودکشی به سرم زد. چیزی که جلویم را گرفت، این فکر بود که هیچ‌کس، مطلقاً هیچ‌کس، از مرگم متأثر نخواهد شد و من در مرگ خیلی تنهاتر از زندگی خواهم بود.”

ژان پل سارتر