خیلی تنهام . دیگه دوستی ندارم . اونی که دوستش داشتم هم دیگه نیست پیشم .
بدجوری دلم میخواد الان بمیرم .....
حس می کنم کسی دیگه منو نمیخواد . اگه من بمیرم میدونم که یک نفرم نیست که واقعا برای خودم بیاد سر خاکم گریه کنه .

دیگه حالم از این وضعیت داره بد میشه .ای پادشه خوبان
داد از غم تنهایی .........